Klagefrist: Den 12. juni 2019

Kolding Kommune har meddelt tilladelse til etablering af overkørsel over et mindre tilløb til Vester Nebel Å.

Overkørslen udformes som et vadested. Vadestedet skal både bruges til kreaturpassage samt færdsel langs Vester Nebel Å med mindre køretøjer i forbindelse med pleje af naturarealerne langs åen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey