Klagefristen er den 01.04.2019

Kolding Kommune meddeler tilladelse til grundvandssænkning og delvist afledning af det oppumpede grundvand til infiltrering i jorden.
Tilladelsen meddeles efter vandforsyningslovens §§ 21 og 26.
Der må oppumpes i alt 270.000 m3 grundvand i løbet af 80 døgn.
Arbejdet udføres i forbindelse med etablering af kælder under en ny bolig blok.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey