Klagefristen er 4. marts 2020. Se klagevejledningen i afgørelsen.

Kolding Kommune har givet en tilladelse til svineproduktionen på Fløjbjergvej 31, 6580 Vamdrup.

Tilladelsen er behandlet efter § 16 b i husdyrbrugloven.

Projektet omfatter følgende forhold:

  • En godkendelse af de 1.451 m2 eksisterende produktionsareal til henholdsvis søer og smågrise. Der foretages ingen ændringer i produktionen. Med tilladelsen går ejendommen over på reglerne om produktionsareal.
  • Godkendelse af i alt 429 m2 gylleoverflade i den eksisterende gyllebeholder.

Der opføres ingen nye bygninger eller anlæg i forbindelse med det ansøgte. Produktionsændringen medfører ingen øget lugtpåvirkning af ejendommens omgivelser, og der sker ikke nogen merbelastning af omkringliggende naturtyper.

Ansøgningen er behandlet efter de nye regler på husdyrområdet, som trådte i kraft den 1. august 2017. Med den nye lov godkendes ikke længere en produktion af et bestemt antal dyr, men derimod et areal, hvor der må produceres de tilladte dyretyper. Konsekvensen er, at der plads til effektivitetsforbedringer indenfor det godkendte areal.

Kolding Kommune har vurderet, at projektet kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af miljøet, landskabet og naboer.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Landbrugsafdelingen på telefon 79 79 74 39 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey