Klagefristen er den 23. september 2019.

Kolding Kommune meddeler tilladelse til indvinding af 101.000 m3 vand årligt fra en grave sø på ejendommen Hulskovvej 70, 6000 Kolding.

Tilladelsen indeholder følgende:

- Indvinding af grundvand fra gravesøen til vådsortering og støvbekæmpelse ifølge Vandforsyningsloven § 20 og 21

- Indvinding under grundvandsspejl / grundvandssænkning ifølge Vandforsyningsloven § 26

- Tidsbegrænsning på 10 år ifølge Vandforsyningsloven § 22

- Nedsivning og udledning af vaskevand ifølge Miljøbeskyttelsesloven § 19, stk. 1

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey