pdfTilladelse_til_jordflytning_Storgade_48-50.PDF

Klagefristen er den 17. august 2020.

Kolding Kommune meddeler tilladelse til genindbygning af lettere forurenet jord på matr. nr. 13y, Nagbøl By, Skanderup, beliggende Storgade 48-50, 6640 Lunderskov.

Tilladelsen gives efter §19 i miljøbeskyttelsesloven.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey