Klagefrist: 5. juni 2019

BlueKolding A/S har ansøgt Kolding Kommune som vandløbsmyndighed om tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Dalby Møllebæk (matr. nr. 4l og 7000a, Dalby By, Dalby) og Vandløb ved Hundeskoven (matr. nr. 17a, Kolding Markjorder 1.Afd.,) med en ny spildevandsledning fra Kolding By til Centralrenseanlægget i Agtrup.

Kolding Kommune giver hermed tilladelse til projektet.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey