Klagefrist: Den 15. oktober 2019.

Kolding Kommune har givet en tilladelse efter vandløbsloven og en dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at opføre en bro over Marielund Bækken ved Skovløberhuset.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey