Klagefristen er den 16. juli 2019.

Der meddeles tilladelse til etablering af 2 boringer til monitering af grundvandsforhold efter §§ 20 og 21 i Vandforsyningsloven.

Formålet med moniteringen er, at observere grundvandsspejlet i forbindelse med grundvandssænkning under udskiftning af eksisterende vandforsyningsledning og etablering af en ny transmissionsledning gennem Warmingsgade.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey