Klagefristen er den 30. juli 2019.

Der meddeles tilladelse til indvinding af vand fra kilde efter §§ 20 og 21 i vandforsyningsloven.

Der må indvindes samlet 15.000 m3 vand pr. år kildevand fra opsamlingsbassinet / søen.

Tilladelsen er gældende indtil d. 1. juli. 2029.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey