Klagefristen er den 29. september 2020.

Kolding kommune meddeler jf. § 20 i vandforsyningsloven tillæg til den gældende indvindingstilladelse fra 3. juli 2013. Tilladelsen nedsættes fra 250.000 m3/år til 200.000m3/år.
Formålet er indvinding til drikkevand.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey