Klagefristen er den 26. juni 2019.

Der meddeles tilladelse til indvinding af grundvand og indvindingsanlægget efter §§ 20 og 21 i Vandforsyningsloven.

Der gives tilladelse til indvinding af 5.000 m3/år grundvand.

Tilladelsen er gældende indtil d. 1. juni 2029.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey