Klagefristen er den 23. januar 2019.

Kolding Kommune meddeler tilladelse til indvinding af grundvand til kyllingeproduktion og rengøring af kyllingehal og almindelig landbrugsformål samt drikkevandsforsyning af ejendommen Farrisvej 48, 6580 Vamdrup.

Tilladelsen gives efter §§ 20 og 21 i Vandforsyningsloven og gælder indtil den 1.1.2034.

Der må indvindes 4.000 m3 årligt fra indvindingsboringen DGU nr. 142.109.

Kolding Kommune har ligeledes truffet afgørelse om, at den ansøgte indvinding ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet og dermed ikke omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse hertil. Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov om miljøvurdering.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Jeg skal have fornyet mit pas
Jeg skal have fornyet mit pas

I Kolding Kommune er det Borgerservice, som udsteder og fornyer pas.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Udbetaling Danmark
Udbetaling Danmark

Læs mere om ydelser der administreres af Udbetaling Danmark.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Jeg skal på barsel
Jeg skal på barsel

I har begge ret til barselsorlov, når I skal have et barn.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Veterankoordinator
Veterankoordinator

Et åbent tilbud til veteraner og deres familier.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Borgerrådgiver
Borgerrådgiver

Du kan få råd og hjælp vedrørende din sag.

 
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey