Der meddeles tilladelse til indvinding af grundvand efter §§ 20 og 21 i Vandforsyningsloven.

Tilladelsen er gældende indtil d. 1. februar 2029.

Indvindingstilladelsen omfatter boring DGU nr. 142.835. Boringen ligger på matrikel nr. 67 Stepping Ejerlav, Stepping, ved adressen Vojumvej 45, 6070, Christiansfeld.

Der må samlet indvindes 6.000 m3/år fra boring DGU nr. 142.835. Formålet er indvinding til erhvervsmæssig dyrhold og drikkevand til husholdning.

Der må oppumpes op til 10 m3/time fra boringen.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Jeg skal have fornyet mit pas
Jeg skal have fornyet mit pas

I Kolding Kommune er det Borgerservice, som udsteder og fornyer pas.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Udbetaling Danmark
Udbetaling Danmark

Læs mere om ydelser der administreres af Udbetaling Danmark.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Jeg skal på barsel
Jeg skal på barsel

I har begge ret til barselsorlov, når I skal have et barn.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Veterankoordinator
Veterankoordinator

Et åbent tilbud til veteraner og deres familier.

REDCONTENT_QUICKLINK_DIN_SITUATION
Borgerrådgiver
Borgerrådgiver

Du kan få råd og hjælp vedrørende din sag.

 
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey