Skip til hoved indholdet

Grøn Generation

Uddannelsessamarbejde om bæredygtig udvikling viser kommunens 20.000 børn og unge vejen til et bæredygtigt liv

Kolding Kommunes lærere, pædagoger, naturvejledere og miljøfolk er gået sammen med lokale virksomheder om at uddanne 0-17-årige til at være handlekompetente mennesker, der lærer om bæredygtig udvikling. Det vil sige, at de lærer at dække de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres, i fare.

De første konkrete initiativer er sat i gang. Eksempelvis har Kommunens naturvejledere lavet en såkaldt Bioblitz, hvor børn og unge inddrages i at finde og give sjældne og sårbare dyrearter bedre livsbetingelser. 
Uddannelse der fremmer bæredygtig udvikling. 10 kommuner har svar

Der er skoler, der gennemfører undervisningsforløb om bæredygtig energi med drikkevand, sundhed og teknologi i samarbejde med forsyningsvirksomheden EWII.

Mens et tredje eksempel er et såkaldt bio-entreprenør-samarbejde, hvor børn forbedrer natur og vandkvalitet i og omkring vandløb.

Naturfagskonsulent Jørn Chemnitz fortæller om samarbejdet omkring Grøn Generation:

"Vi uddanner i fællesskab Kolding kommunes børn og unge som handlekompetente mennesker, så de på egen krop oplever hvad bæredygtighed er, og så de, med alle sanser, forstår at det er vigtigt at bruge naturens ressourcer med omtanke."

Karin Raaby, medarbejder i Klima- og Bæredygtighed supplerer:

"I bedste fald opdrager børnene deres forældre derhjemme - så er vi nået langt."

Kolding Kommune har, sammen med 9 andre kommuner, gennemført projekt Grøn Generation fra 2014-2016, og efterfølgende lavet en kommunal strategi, ”Strategi for Grøn Generation”, der skal fremme ’Uddannelse for Bæredygtig Udvikling’, også kaldet UBU. 

Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation

Grøn Generation-strategien i Kolding kommune, er resultatet af samarbejde mellem By- og Udviklingsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Strategien skal sikre et kontinuerligt samarbejde mellem de to forvaltninger, dels for at understøtte gensidig inspiration og information, dels for at udvikle og gennemføre tværgående projekter med udgangspunkt i FN´s 17 Verdensmål.

Strategien er politisk vedtaget i Kolding byråd.

Med strategien er Kolding Kommune med til at løfte Danmarks forpligtelser, i forhold til FN's 17 Verdensmål for en bæredygtig udvikling, som blev vedtaget i 2015.

Lokale koordinatorer

Jørn Chemnitz, Børne- og Uddannelsesforvaltningen, naturfagskonsulent

Karin Raaby, By- og Udviklingsforvaltningen, klima- og miljømedarbejder