Marielundskoven i efterårets gyldne farver.
Koralpigsvampen kan findes i Marielundskoven.

Marielund er Koldings mest populære skov.

Området består af skovområderne Marielund, Bramdrup Skov og Kolding Skov, og udgør tilsammen med de øvrige naturområder i Marielunddalen en artsrig mosaik af skov og lysåbne arealer.

Selvom Marielund er en bynær skov, er den exceptionelt rig på sjældne svampe – her er fundet over 60 svampearter, som vurderes at være truede på landsplan. Nogle af de sjældne svampe er knyttet til de gamle løvtræer, som nogle af dem lever i symbiose med gennem træernes rødder. Andre er knyttet til døde træer i skoven.

Skovområderne og en stor del af den åbne natur i ådalen ejes af Kolding Kommune, og her er rige muligheder for at gå ture. Udover sjældne svampe byder området også på sjældne planter og muligheden for at spotte en flagermus i de lune sommeraftener.

Marielundskoven er et af de naturområder i Kolding kommune, hvor biodiversiteten er høj og området er derfor udpeget som et ud af ti områder, der er særligt vigtige for at sikre og bevare biodiversiteten i kommunen.

Ud over Marielundskoven drejer det sig om Svanemosen, Skamlingsbanken, Skærsø og Nørremose, Viuf skov med Knivskær mose, Hejls Nor med tilløb, Vester Nebel ådal, Kolding Ådal og Almind Ådal.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey