Det tidligere stemmeværk ved Seest Mølle Dambrug.
Stemmeværket er i dag fjernet, og der er fri passage for fisk og smådyr.

Seest Mølle Dambrug er nedlagt, og der er nu skabt passage til 16 km vandløb opstrøms dambruget.

Dermed er der fri adgang for optrækkende fisk og smådyr til at passere videre op i vandløbssystemet. Den frie passage betyder bl.a. velegnede gyde- og opvækstpladser for blandt andet ørreder. Hvor dambrugets damme tidligere lå etableres i stedet en ny put & take sø.


Stemmeværk har blokeret for fisk og smådyr

Driften af Seest Mølle Dambrug har været baseret på vand fra Seest Mølleå. For at få vandet ind i dambruget har man været nødt til at hæve vandstanden, og derved er der blevet skabt et fald ved stemmeværket, som ikke kunne passeres af fisk og smådyr. Et tilsvarende problem har eksisteret ved Gelballe Bæk, som er blevet brugt til at skaffe vand til den eksisterende put & take sø ved dambruget. Seest Mølle Dambrug har de sidste mange år alene udelukkende produceret fisk til udsætning i put & take søen.


Brunt vand i åen

Vandet i Seest Mølleå har en brunlig farve, det skyldes humus fra Svanemosen, hvor åens vand kommer fra. Fra Svanemosen løber vandet gennme Hylkedalen før det løber forbi det gamle dambrug og derefter videre ud i Kolding Å og til sidst ud i fjorden.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey