Flyfoto over Ferup Sø.
Omløbsstryget ved Ferup Sø. I baggrunden ses det gamle slusehus.

Vester Nebel Å har taget en (i)genvej og løber nu uden om Ferup Sø og videre ad sin oprindelige vej ud i Kolding Å ved Ejstrup og altså ikke længere ad omvejen gennem Harteværket.

Genetablering giver bedre vilkår for dyrelivet 

Genetableringen af Vester Nebel Å uden om Ferup sø betyder, at ørredbestanden og den sjældne fisk smerling, samt masser af andre dyr, får langt bedre levevilkår end tidligere. Genetableringen af Vester Nebel Å har også betydet, at vandtilførslen til Harteværket er blevet reduceret med 60%. Harteværket har i den forbindelse skiftet status til arbejdende museum.


Vester Nebel Å blev førhen brugt til vandkraft

Vester Nebel å var oprindeligt, sammen med nogle mindre åer, det største tilløb til Kolding Å. Men i perioden 1918-1920 blev Vester Nebel Å opdæmmet ved Ferup i 1918-1920 i forbindelse med at Harteværket blev bygget. Harteværket er et vandkraftværk, der producerer elektricitet og ved hjælp af opdæmning af Vester Nebel Å kunne man ændre vandets løb og dermed skaffe vand til at drive værket. Desværre betød dæmningen og Harteværket, at man blokerede den frie passage for fisk og smådyr op og ned igennem Vester Nebel Å.


40 km vandløb igen tilgængelig for dyrelivet

Ved igen at lade Vester Nebel Å løbe ad sin oprindelige vej ud i Kolding Å og uden om Ferup Sø har fisk og smådyr i åen fået adgang til 40 km vandløb ovenfor Ferup Sø som siden opdæmningen af åen har været spærret. Den nye adgangsvej betyder, at fisk og smådyr nu kan bevæge sig uhindret i det meste af åsystemet omkring Vester Nebel Å. I vinteren 2008-2009 er der foretaget en optælling af gydegravninger i vandløbet opstrøms dæmningen ved Ferup Sø. På baggrund af antallet af gydegravninger er det beregnet, at ca. 340 havørreder er svømmet op gennem stryget i vinteren 2008/2009.


Fakta om projektet

Projektet startede i november 2007 og d. 20. juni 2008, blev der åbnet for vandet til det nye omløb. Projektet kostede 4,2 millioner kroner. Der er blevet flyttet 35.000 kubikmeter jord, 2.200 kubikmeter store sten er brugt til sikring af omløbets profil og 330 kubikmeter grus er brugt til gydebanker og stenstryg.
Genopretningen af Vester Nebel Å er en del af Kolding Ådal projektet.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey