Vandstær
Isfugl

Hvis du vil på jagt efter en isfugl eller en vandfugl, så klik dig ind på oplevkolding.dk og find stier og ruter omkring og langs kommunens vandløb og søer.

Vinteren står for døren, og alle de blomster og insekter, som prydede sommerlandskabet, er nu for længst forsvundet eller i dvale.

Der er fugle på foderbrættet, jovist, og sorte kragefugle og måger i flaksende flugt i novembervinden, og måske er der endda en sidste svamp ude på overdrevet.

Er der overhovedet noget særligt at finde i naturen lige nu?

Det er der! Selv om vinden er bister, skydækket er tæt, og fødderne efterhånden er blevet godt kolde, er der masser af liv ved og i vandløbet. Om vinteren er der nemlig mere ilt i vandet end om sommeren, og når man er indrettet sådan, at man skal trække vejret under vandet, er det derfor praktisk at lægge årets fysisk krævende aktiviteter om vinteren. Fisk og smådyr er derfor i fuld aktivitet, og vandrer man langs et af kommunens mindre vandløb, opdager man pludselig en sort fugl, der i lav flugt flyver væk.

Vandstær – vintergæst fra nord

En vandstær! I Norge kaldes den Fossekalle og er en skattet nationalfugl, mens den i Danmark nøjes med at være vintergæst, selv om vi har enkelte ynglepar. Den kommer hertil nordfra i slutningen af oktober, når sne og is melder sig i fjeldet. De trækker om natten, ofte i et langt stræk, og når morgenen nærmer sig, forsøger de at lytte sig frem til rindende vand.

Vandstæren er en temperamentsfuld lille fætter. Den er sort med hvidt bryst, men minder ellers på mange punkter om en gærdesmutte i stort format. Vandstære hader synet af hinanden, så man ser normalt kun fuglene enkeltvis. Normalt står den på stenene langs vandløbet, mens den konstant knikser med benene. I ét nu kaster den sig ud i åen og dykker ned mod strømmen. Nede ved bunden kaster den sten og grus til side, mens den leder efter vårfluer, tanglopper, døgnfluer og alle de andre småkravl, som findes i et vandløb om vinteren. Snart efter popper den op igen, sidder lige og ryster sig en smule, blinker med øjnene, hvorefter den igen drøner ud i vandet.

Vandstæren er desværre gået meget tilbage som vintergæst i Danmark de seneste årtier, muligvis det varmere klima tillader fuglene at blive oppe nordpå om vinteren. I Kolding kan man blandt andet være heldig og se vandstæren ved Vester Nebel Å, Drabæks Mølleå, Åkær Å eller ved kilden i Marielundskoven.

Populær farvebombe

Mens vandstæren er kendt af de færreste, er isfuglen anderledes populær. Det bliver man, når man er knaldblå og rød. Men på trods af sit navn er den faktisk ikke specielt begejstret for is. Den er således helt afhængig af isfrie forhold, hvor den kan fange sine småfisk, hvad enten det er ørredyngel, småskaller eller hundestejler. I den hårde vinter 2009-10 døde næsten hele den overvintrende bestand, og i den følgende sommer var der usædvanligt få isfugle i den danske natur. Arten er dog kommet sig, og i disse år ser man isfugl rigtig mange steder. I Kolding ses den fx tit ved Dons-søerne, ved Vester Nebel Å og Kolding Å, men i træktiden kan man møde den alle steder, hvor der er mange fisk. Så hold endelig øje derude – isfugl og vandstær er to lyspunkter i kommunens vinternatur.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey