Skip til hoved indholdet

Marielund Skov og Marielunddalen

Koralpigsvampen kan findes i Marielundskoven.

Marielund er Koldings mest populære skov.


Området består af skovområderne Marielund, Bramdrup Skov og Kolding Skov, og udgør tilsammen med de øvrige naturområder i Marielunddalen en artsrig mosaik af skov og lysåbne arealer.

Selvom Marielund er en bynær skov, er den exceptionelt rig på sjældne svampe – her er fundet over 60 svampearter, som vurderes at være truede på landsplan. Nogle af de sjældne svampe er knyttet til de gamle løvtræer, som nogle af dem lever i symbiose med gennem træernes rødder. Andre er knyttet til døde træer i skoven.

Skovområderne og en stor del af den åbne natur i ådalen ejes af Kolding Kommune, og her er rige muligheder for at gå ture. Udover sjældne svampe byder området også på sjældne planter og muligheden for at spotte en flagermus i de lune sommeraftener.

Særligt vigtigt naturområde for biodiversiteten

Marielundskoven er et af de naturområder i Kolding kommune, hvor biodiversiteten er høj og området er derfor udpeget som et ud af ti områder, der er særligt vigtige for at sikre og bevare biodiversiteten i kommunen.

Ud over Marielundskoven drejer det sig om Svanemosen, Skamlingsbanken, Skærsø og Nørremose, Viuf skov med Knivskær mose, Hejls Nor med tilløb, Vester Nebel ådal, Kolding Ådal og Almind Ådal.