Skip til hoved indholdet

Åben Ådal

Flere skal have glæde af den smukke natur.

Områderne omkring Vester Nebel Å og Truds Å er præget af enge og overdrev – to spændende og bevaringsværdige naturtyper.

Desværre er områderne ved at vokse til. Når landskabet lukker til, forsvinder de planter og dyr, der trives med lys og varme.


Tilbage til 1992

Åben Ådal projektets formål er at genåbne områderne ved at rydde dem for krat og buske og bringe dem tilbage til naturtilstanden i 1992. I alt er 50 ha enge og overdrev blev ryddet for krat og buske. For at undgå at områderne igen vokser til er der sat køer, heste og får ud på arealerne.


Jorden er en frøbank

Når vi rydder og igen sætter dyr på græs vil jordens frøbank sikre, at de arter, der før voksede i områderne, igen vil etablere sig og dane nogle unikke lysåbne naturområder. Overdrev og enge er nogle af de naturtyper i Danmark, der er levested for flest forskellige dyr og planter, blandt andet mange sjældne orkidé arter.


Stier og infotavler

I forlængelse af projektet samarbejdes der med interesserede lodsejere i at åbne nogle af områderne op for publikum i form af stier og infotavler. Målet er, at flere kan få glæde af den smukke natur, det spændende dyre- og planteliv og lære mere om græsningens kulturhistorie, høslet og gamle husdyrracer.

Det er i dag muligt at nyde overdrev og græssende dyr fra Skov- og Naturstyrelsens arealer ved Landbomuseet Brødsgård og på arealerne langs Troldhedebanen fra Dybvadbro til Ferup.

Projektet er støttet med offentlig financiering fra Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvik