Skip til hoved indholdet

Naturområde i Lejrskov

Landmand Peter Hindbo har – i tæt samarbejde med biologer fra Kolding Kommune – ansøgt og fået bevilget 1.3 mio. kroner fra Den Danske Naturfond. Projektet, der er det første, som Den Danske Naturfond støtter i Kolding kommune, skal omlægge 12,2 hektar dyrket landbrugsjord til et overdrev med høj naturkvalitet med sjældne arter.

Første skridt mod denne forvandling er at reolpløje (dybdepløje) arealet, så den næringsrige overfladejord ombyttes med den næringsfattige jord, der ligger i ca. 60 cm’s dybde.

Det er den næringsfattige jord, der er grobund for de sjældne overdrevsarter, som fx, djævelsbid, katteskæg og vellugtende gulaks, som projektet vil fremme, og det vil på sigt tiltrække flere sjældne insekter og sommerfugle.

Samtidig med reolpløjningen, vil Peter Hindbo afblænde samtlige dræn på arealet og grave en mindre sø ud og dermed bliver der skabt et naturligt vandmiljø, som forhåbentlig blandt andet vil tiltrække løvfrøer, der findes ikke så langt derfra.

For at området ikke skal gro til, vil Peter Hindbo lade kvæg afgræsse arealet. Samtidig vil han etablere stier og et madpakkehus, så offentligheden også får glæde af det nye naturområde.

Biologer fra Kolding Kommune vil følge dyre- og plantelivet udviklings i området og registrere, hvilken effekt det nye naturareal har.

Projektet er et eksempel på at natur- og landbrugsinteresser fint kan få hånd i hånd og Peter Hindbo vil også gerne bruge det nye naturområde for besøgssted for interesserede landmænd.

Videoklip om projektet (nyt vindue)