Skip til hoved indholdet

Sørestaurering

35 tons fredsfisk opfiskes fra Donssøerne.

35 tons "skidtfisk" er gennem de sidste par år fisket op af Donssøerne. Resultatet er, at vandet i søerne er blevet betydelig renere og livet i søerne er kommet i balance. Skidtfisk kaldes også fredsfisk.

Donsøerne havde mistet balancen

I rene søer er der en god balance mellem antallet af rovfisk og fredsfisk. I Donssøerne var mængden af fredsfisk og planteplankton blevet for stor. Søerne havde mistet balancen. Ubalancen er sket i takt med, at søen er blevet tilført for mange næringsstoffer fra spildevand og vandafledning fra de gødede marker i området.
Donssøernes høje indhold af næringsstoffer øgede væksten af planteplankton, der gjorde vandet uklart. I uklart vand trives også fredsfiskene, der lever af dyreplankton, som lever af planteplankton. Det betyder jo flere fredsfisk, jo færre dyreplankton og jo mere planteplankton, som der jo i forvejen er meget af, når søen er næringsrig - en ond cirkel er startet.


Samarbejde skyld i renere vand

Kolding Kommune har i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen opfisket 35 tons fredsfisk som skaller, brasen og flire fra Donssøerne for igen at skabe balance i søen. Opfiskningen skete ved at store vodnet blev sejlet ud på søen og derpå trukket ind. De fangede rovfisk, som aborre og gedde, blev sat ud i søen igen.
I dag kan man se, at vandet i søerne er blevet renere og vandplanterne er begyndt at brede sig og dermed skaber mange fine levesteder for et varieret dyreliv i søen.