Skip til hoved indholdet

Ulve

Under normale omstændigheder udgør ulven ikke nogen fare for mennesker

Ulven er indvandret fra Tyskland efter næsten 200 års fravær i Danmark. Med Koldings centrale placering og mange naturområder er det naturligt, at der af og til konstateres ulve her i kommunen

Under normale omstændigheder udgør ulven ikke nogen fare for mennesker. Det fredede rovdyr er sky af natur og undgår så vidt muligt kontakt med mennesker. Meget få mennesker har set ulven. Ser man et ulvelignende dyr, kan det let være en stor hund. Selv for eksperter kan visse hunderacer være svære at skelne fra ulv.

Ulvens foretrukne føde er rådyr, men et dødt rådyr er i sig selv ikke noget bevis på ulv. Løsgående hunde nedlægger også rådyr. Cirka halvdelen af de prøver, der bliver sendt til DNA-analyse, viser sig at stamme fra hund. En del rådyr dør også af sig selv, og de bliver hurtigt spist af ræv, grævling, ravn, krage, osv.

Ulv kan tage husdyr som f.eks. får på marken. Staten giver kompensation for husdyr, som er nedlagt af ulv. Husdyrejere, som har mistet dyr til ulven, kan søge staten om tilskud til opsætning af ulvesikret hegn.

Ulveatlas.dk
Hvis du ser en ulv eller finder spor efter ulv er Naturhistorisk Museum interesseret. Du kan indrapportere din observation på Ulveatlas.dk. Museet har siden ulvens genindvandring i 2012 overvåget, indsamlet og opbevaret DNA-prøver, fotos, ekskrementer og øjenvidneberetninger af mulige ulveobservationer. Disse er blevet samlet i den nationale ulvedatabase LUPUS, der administreres af Naturhistorisk Museum Aarhus.

Ulveatlas.dk udspringer af den nationale ulvedatabase. Med Ulveatlas.dk ønsker museet at bygge bro mellem forskningen af vilde ulve i Danmark og befolkningen. Nu hvor er ulven er vendt tilbage til Danmark, er der behov for en veldokumenteret og hele tiden opdateret viden om ulve og deres udbredelse

Kommunens rolle
Ulven er omgærdet af myter, og efter næsten 200 års fravær i Danmark skal vi til at lære ulven at kende. Kommunens biolog Mette List og naturvejleder Nanna Winbladh kan kontaktes af daginstitutioner, skoler, foreninger og privatpersoner, som måske føler sig utrygge og gerne vil vide mere om ulven.

Hvis du vil vide mere om ulven

ulveatlas.dk kan du finde fakta om ulve og se de årlige statusrapporter.

På miljøstyrelsens hjemmeside kan du i artsleksikonnet finde mere viden om ulve, og hvordan du skal opføre dig, hvis du møder en ulv.