Skip til hoved indholdet

Om Skamlingsbanken


Den 16 meter høje mindestøtte på Skamlingsbanken bestående af 25 granitblokke blev rejst i oktober 1863 med indskriften "Minde om den danske sags forkæmpere i Slesvig."

Skamlingsbanken er med sine 113 meter over havet Syd- og Sønderjyllands højeste punkt med en storslået udsigt og et populært udflugtsmål.
Skamlingsbanken er også et af Danmarks store nationale og folkelige samlingssteder – symbolet for danskhedens og sprogets kamp i den sønderjyske grænseegn.

Endelig byder Skamlingsbanken, som er skabt af en gletscher under sidste istid, på en rig og varieret natur, hvor især de store åbne græsningsarealer og overdrev er unikke.


Afgræsning af de stejle bakker og slugter har skabt en helt speciel variation af græsser og blomstrende urter på de gamle og ugødede overdrev på Skamlingsbanken.

En kreds af sønderjyder købte i 1843 syv tønder land omkring Højskamlingen, som lå i grænseområdet i det nordlige Slesvig/Sønderjylland. På det tidspunkt var det danske sprog trængt. 18. maj 1843 holdtes den første af mange sprogfester på Skamlingsbanken.

Da Danmark i 1864 tabte krigen mod Tyskland, blev Skamlingsbanken, der nu lå lige nord for den nye grænse, et mindested. Granitstøtten, der var blevet sprængt i luften af preusserne under krigen, blev genrejst i 1866 og stod nu som et symbol for det tabte land sydpå.

I 1884 kom der igen for alvor gang i møderne på Skamlingsbanken. På initiativ af de nordiske højskolefolk blev der holdt sangstævner, ungdomstræf og grundlovsmøder.

Da nazisterne overtog magten i Tyskland i 1933 kom der igen fokus på værnet af danskheden. I befrielsessommeren i 1945 blev et af de største friluftsmøder nogensinde holdt herhjemme med op imod 100.000 deltagere.

Talerstolen og området har historisk været brugt til at formidle det folket havde på hjerte og sinde. Der er derfor i sommeren 2020 opsat bænke med skilte, der opfordrer gæsterne til at tænke over en række spørgsmål. Blandt andet bliver de bedt om at tage stilling til "Hvad de vil kæmpe for" samt "Hvad der kan få dem på talerstolen", spørgsmål som gerne skulle få gæsterne til at reflektere over fortid og fremtid. Og hvilke værdier der stadig skal kæmpes for.

Du kan læse mere i Skamlingsbanken - et historisk rids3.98 MB af museumsinspektør, ph.d. Inge Adriansen (fra ansøgningen Skamlingsbanken - et nationalt samlingssted).

Landskab og natur
Det dramatiske og kuperede landskab er skabt af ismasserne og smeltevandets voldsomme kræfter under den seneste istid. For 14.000-15.000 år siden trængte en gletcher op gennem Lillebælt. Foran sig skubbede den store bakker af sten, grus og ler, som formede Skamlingen, da gletcheren stoppede.

Helt tilbage fra jernalderen har køer og får afgræsset de stejle bakker og slugter omkring Skamlingsbanken. Sammen med høslæt har det skabt en helt speciel variation af græsser og blomstrende urter, som kun findes på meget gamle og ugødede overdrev. Botanisk regnes overdrevene på Skamlingsbanken blandt de fineste i Danmark. Bl.a. er der tusindtallige bestande af orkideerne plettet gøgeurt og skov-gøgelilje samt et par hundrede eksemplarer af den truede guldblomme.

Ud over overdrev bidrager også andre naturtyper som skov, eng, vandhuller, vandløb, levende hegn, m.m. til en rig og varieret natur. Ved en bioblitz i sommeren 2015 blev der i løbet af en weekend registreret 475 forskelliger arter af planter, dyr og svampe.

Du kan læse mere i pdfLandskabs- og naturredegørelse2.32 MB af projektleder Anne-Kristine Sverdrup Lauridsen (fra ansøgningen Skamlingsbanken - et nationalt samlingssted).