Kolding Kommune hjælper gratis med rottebekæmpelsen, hvorimod du selv skal sørge for at slippe af med mus.

Herunder kan du se en oversigt over de typiske tegn på rotter.


Anmeld straks, når du ser tegn på rotter

Hvis du oplever et af de nedenstående tegn på rotter, så skal du straks anmelde det i selvbetjeningen i øverste højre hjørne af denne side. Hvis du er i tvivl, om der skal igangsættes rottebekæmpelse, skal du også anmelde det.


Hvordan ser jeg forskel på mus og rotter?

Vi har også samlet en oversigt over forskellige mus og rotters fodspor, ekskrementer, udseende og længde. Oversigten finder du lidt længere nede på siden.

De typiske tegn på rotter

 

Lugt fra rotterLugt

Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om en blanding af kloak og grisestald. Lugten er specielt stærk i nærheden af reden.

Lyt efter rotterLyde

Hvis du hører gnavelyde, hvin og skrig skyldes det højst sandsynlig rotter. Støjen kan komme fra både hulmure, loft, vægge og under gulvet.

Ekskrementer

Ekskrementer

Ekskrementerne findes koncentreret bestemte steder. Rotter producerer mellem 40-80 ekskrementer pr. nat. Ekskrementer fra den brune rotte er mørkebrune i en tilspidset, spindel form - ligner et stort riskorn. Fra voksne rotter er de typisk ca. 17 mm lange og 6 mm tykke.

Hul i vejen

Huller udendørs

Opstår der huller i jorden over kloakledningerne, hvor jorden ikke ligger rundt om hullet eller nedsynkning af fliser eller belægning, kan det være tegn på, at der er brud på kloakken, og at rotterne har gravet gange i jorden omkring kloakken.

Rottens løbespor

Løbespor

Hvor rotten færdes, afsætter den en fedtet, brunlig belægning, som består af en blanding af kirtelsekret og urin. Sporene afsættes på rottens faste ruter, på bjælker, langs vægge og på rør og kabler.

Huller indendørs

Huller indendørs

Rotten kan gnave sig igennem næsten alle materialer, undtagen glas og jern. Hold derfor øje med friskt afgnavede materialerester og små huller i paneler, vægge og gulve.

Steder for rottereder

Rotterede

Rotter søger efter tørre redepladser, som de ikke altid kan finde i kloakken. Det finder de til gengæld under brændestakken, i huse eller udhuse. Rottereden består af, hvad rotten kan skrabe sammen af materialer, såsom halmrester, papir, sække og plast.

 


Kendetegn ved forskellige mus og rotter

Når man ser et skadedyr - inde som ude, kan det være svært at bedømme, om det er en mus eller en rotte. Specielt den lidt større mus, halsbåndmusen, kan være svær af skelne fra rotternes unger. Hvis du er i tvivl og har brug for en professionel vurdering, skal du anmelde din mistanke via selvbetjeningen.

Brun rotte

(Rattus norvegicus)

Brun rotte

Længde i alt: 40-50 cm
Kropslængde: 21-29 cm
Halelængde: 20 cm
Vægt: 200-250 gram 

Mosegris

(Arvicola terrestris)

Mosegris

Længde i alt: 18-30 cm
Kropslængde: 12-22 cm
Halelængde: 6-10 cm
Vægt: 250-300 gram

Husmus

(Mus domesticus)

Husmus

Længde i alt: 14-20 cm
Kropslængde: 8-10 cm
Halelængde: 6-10 cm
Vægt: 15-20 gram

Halsbåndmus

(Apodemus flavicollis)

Halsbåndmus

Længde i alt: 21-26,5 cm
Kropslængde: 9-13 cm
Halelængde: 9,5-13,5 cm
Vægt: 20-45 gram

Beskrivelse
Den brune rotte kaldes også vandrerotten, og er den hyppigste art i Danmark. Hovedet er spidst, ørerne sparsomt behårede, og har mejselformede fortænder. Halen er ikke pelsklædt på samme måde som resten af kroppen, men derimod dækket af små stive børster.

Beskrivelse
Mosegrisen er en studsmus og kaldes også for vandrotte. Den har korte ben og kort hale. Pelsen er langhåret og mørkbrun. Ørerne er skjult i pelsen.

Beskrivelse
Husmus er langt mindre end rotter, og de har forholdsvis små fødder, et mindre hoved og store ører, der adskiller dem fra eksempelvis en ung brun rotte.

Beskrivelse
De fleste halsbåndmus har en mørkebrun overside, er helt lyse på maven, og har et mørkt bånd mellem forbenene. Ørerne er større end rottens, og dens hale er lige tynd hele vejen fra rod til spids, hvorimod rottens hale er tykkere ved bagdelen end resten af halen.

Ekskrementer

Brunrottens ekskrementer

Efterladenskaberne er sorte eller brune, cylinderformede og ca. 6 mm tykke og 17 mm lange. De spidser til i den ene ende, og efterladenskaber findes koncentreret særlige steder.

Ekskrementer

Mosegrisens ekskrementer

Efterladenskaberne er 5-10 mm lange og afrundet i begge ender. De vil tit indeholde planterester, og derfor vil farven være afhængig deraf. Deres afføring lugter modsat rottens ikke kraftigt.

Ekskrementer

Husmusens ekskrementer

Efterladenskaberne er valseformede, ofte ca. 6 mm lange og 2 mm tykke. De findes spredt overalt, hvor musen færdes.

Ekskrementer

Halsbåndmusens eskrementer

Efterladenskaberne kan sammenlignes med husmusens ekskrementer - forholdsvis korte og tykke.

Fodspor

brun rotte fodspor

Den brune rotte har fire tæer på forfoden, og fem tæer på den noget større bagfod.

Fodspor

Mosegrisens fodspor

Mosegrisens har fire tæer på forfoden, fodaftrykket vil ligne lidt en stjerne i formen. Mens bagfødderne har fem tæer.

Fodspor

Husmusens fodspor

Husmusen har lige som rottearterne fire tæer på forfoden, og fem tæer på den noget større bagfod. Musenes fødder er dog noget mindre end rotternes.

Fodspor

Halsbåndmusens fodspor

Halsbåndmusen har lige som rottearterne fire tæer på forfoden, og fem tæer på den noget større bagfod. Musenes fødder er dog noget mindre end rotternes.

 


Kilde: Naturstyrelsen - www.svana.dk og Århus Universitets skadedyrlaboratorie.

Foto af halsbåndmus: Rudmer Zwerver CreativeNature.nl
Foto af husmus: Luc Hoogenstein
Foto af mosegris/vandrotte: By Peter Trimming from Croydon, via Wikimedia Commons

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey