Rotter er smittebærere af alvorlige sygdomme

Rotter bevæger sig rundt i kloaksystemet, som er fyldt med forskellige bakterier. Derfor kan rotterne være smittebærere af alvorlige bakterier, der kan overføre sygdomme til mennesker. Man ved, at rotter kan overføre mindst 55 forskellige sygdomme, hvoraf nogle kan være dødelige.

Leptospirose (Weils syge)

Den alvorligste rotteoverførte sygdom i Danmark er uden tvivl Leptospirose, også kaldes Weils syge, som er dødelig i 10-20 procent af tilfældene. På grund af den effektive rottebekæmpelse i Danmark er sygdommen nu ret sjælden, men omkring 20 til 30 personer bliver smittet med Leptospirose om året. Symptomerne er influenzalignende med feber, kulderystelser, hovedpine og evt. kvalme og opkastninger.

Andre kendte rotteoverførte sygdomme

Borrelia, salmonellose, rabies, hare- og kattesyge (toxoplasma), bændelorme, rundorme og campylobacter. Desuden er det også værd at nævne, at mange husdyrsygdomme kan overføres med rotter. 
Ud over ekstra opmærksomhed på rengøring og håndhygiejne, er det vigtigt at være meget opmærksom på husstandens velbefindende, samt i tilfælde af sygdom at informere egen læge og evt. lægevagten om, at husstanden har rotteproblemer indendørs. 
Hvis muligt benyt professionel rengøring. Tjek din forsikring, da nogle forsikringsselskaber alt efter omfang dækker rengøring i forbindelse med rotter indendørs. Hvis du selv skal stå for rengøringen, anbefaler vi, at du følger nedenstående råd.


Gør grundigt rent efter rotter

Rengørings-/sundhedsråd:


1. Brug altid handsker

Der er smitterisiko, blot man rører ved noget, som en rotte har urineret på. Derfor er det vigtigt at undgå fysisk kontakt med rotter og med materialer eller madvarer, som rotterne kan have haft kontakt med. Brug derfor altid handsker.


2. Brug åndedrætsværn

Det kan endvidere være forbundet med fare at indånde støv fra stedet, hvor der findes indtørret rotte- eller museekskrementer. Derfor kan det anbefales at benytte et åndedrætsværn, hvis du skal arbejde disse steder.


3. Brug desinficerende rengøringsmiddel

Det er vigtigt, at du benytter Klorin, Rodalon eller lignende, som er desinficerende. Foretag rengøringen af to omgange, først en grov rengøring for at få det værste væk, derefter en minutiøs omgang, hvor du kommer grundigt ind i alle hjørner og på alle flader.


4. Madvarer kasseres

Madvarer, som rotten kan have været i forbindelse med, skal kasseres. Dette gælder dog ikke dåser og andre emballerede fødevarer, så længe disse rengøres grundigt i bakteriedræbende rengøringsmiddel.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey