Bekæmpelse i kommunen

Kolding Kommunes strategiske rottebekæmpelsesprojekt

Kolding Kommune har igangsat et strategisk rottebekæmpelsesprojekt med det formål at forbedre rottebekæmpelsen i Kolding Kommune. For at forbedre rottebekæmpelsen er delmålene bl.a. at nedbringe brugen af gift i rottebekæmpelsen, øge formidlingen til borgerne om, hvordan man forebygger rotter, og yde en god service og rådgivning til borgere og erhverv i kommunen. Den langsigtede vision er at blive den første kommune i Danmark med en 100% giftfri rottebekæmpelse. 
Generelt betyder den nye vision og strategi et fokusskift fra bekæmpelse til forebyggelse. 


Designproces med inddragelse af borgere

Det blev besluttet, at man i tråd med Koldings slogan ”Vi designer livet”, ville gennemføre en designproces for at blive klogere på, hvordan man kunne forbedre rottebekæmpelsen. Formålet med designprocessen var at få indsigter i, hvordan borgerne oplevede servicen og rådgivningen i rottebekæmpelsen, samt skabe overblik over mulighedsrummene for, at man kunne forbedre rottebekæmpelsen ud fra borgerperspektivet. I efteråret 2016 gennemførte Rottebekæmpelsen, med hjælp fra Designsekretariatet, den første fase i en designproces, nemlig opdagelsesfasen. Fasen blev gennemført over en periode på fire uger med intensivt arbejde.

Arbejdet bestod bl.a. af kvalitativ research, hvor 15 borgere, der alle havde været i forbindelse med rottebekæmpelses systemet, samt medarbejdere i systemet deltog. Der blev udarbejdet et service blueprint for at forstå sammenhængene mellem alle enhederne i rottebekæmpelsesservicen - både de, som er direkte touchpoint med borgeren, og de, som ligger bagved. Derudover blev al kommunikationsmaterialet, sprog/læsevenlighed, målgruppe, formål og budskab analyseret.


På baggrund af designprocessens opdagelsesfase er følgende initiativer igangsat:

  • Redesign af den nuværende kommunikationsmateriale: hjemmeside, foldere og brevskabeloner.
  • Udarbejdelse af en ny besøgsseddel fra rottebekæmperen til borgeren. Besøgssedlen skal fungere som rapport over bekæmpelsen.
  • Udarbejdelse af en film om forebyggelse


Læs også Rottehandleplanen 2017 - 2020

 

I Kolding Kommune er privatbekæmpelse tilladt, hvis man er R1- eller R2 autoriseret.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey