Ved tomgang forbrændes brændstoffet ikke fuldstændigt. Masser af uforbrændte skadelige restpartikler blæses ud i luften.

I Kolding Kommune har vi et tomgangsregulativ vedtaget af Byrådet og indført for at minimere unødige luft-, lugt- og støjgener.

Ifølge regulativet må du ikke holde i tomgang i et motordrevet køretøj længere end højst nødvendigt og max. 1 minut. Der er dog undtagelser: Hvis du holder for rødt eller i kø, behøver du ikke slukke motoren. Visse erhvervskøretøjer, der har brug for motorkraften, f.eks skraldevogne og slamsugere, må gerne holde i tomgang, når de arbejder.

Regler for tomgang gælder for hele kommunen, altså også uden for byerne, og på både private og offentlige arealer.


Tre myter om tomgang:

  • “Motoren sviner ikke så meget ved tomgang, som når bilen kører..!”

Jo - den sviner meget mere: Ved tomgang forbrændes brændstoffet nemlig ikke fuldstændigt.
Der er masser af uforbrændte skadelige restpartikler tilbage, som blæses lige ud i luften.

  • “Jeg bruger meget mere benzin, når jeg slukker og starter motoren igen..!”

Helt forkert: Bare ét minut i tomgang svarer til ca. 300 meters almindelig kørsel.

  • “Det slider alt for meget på motoren, når jeg slukker og starter..!”

Overhovedet ikke: Iflg. FDM hverken skader eller slider det mere på motoren, når du slukker og starter den oftere.

I medfør af bekendtgørelse nr. 467 af 23. maj 2016, kapitel 9, § 18 fastsættes følgende bestemmelser for Kolding Kommune.


§ 1

Stk 1. Motoren i et holdende motordrevet køretøj må ikke være i gang længere end højst nødvendigt og højst 1 minut.

Stk 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse:

  • så længe det motordrevne køretøj befinder sig i en trafikkø
  • så længe det af hensyn til køretøjets anvendelse efter dets funktion er nødvendigt at udnytte motorens trækkraft til af- og pålæsning
  • ved udrykningskøretøjer med lyssignal i gang
  • ved komprimering af affald, tilvejebringelse af trykluft eller i lignende tilfælde
  • ved motoranvendelse, som er påkrævet i forbindelse med reparation og justering af motor.


§ 2
Bestemmelserne i § 1 gælder i Kolding Kommune.


§ 3
Overtrædelse af bestemmelserne i § 1 straffes med bøde. Sagerne behandles som politisager, når bestemmelserne i § 1 ikke er efterlevet på offentlig vej. På erhvervsvirksomheder behandles sagerne i medfør af Miljøbeskyttelses– og Forvaltningslovens regler for håndhævelse.


§ 4
Nærværende regulativ træder i kraft den 1. juli 2015.


Vedtaget af Kolding Byråd den 22. juni 2015

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey