Skip til hoved indholdet

Sejlads på vandløb og søer

Kanoer på Kolding Å

Det er tilladt at sejle med kano, kajak, robåde og andre ikke-motordrevne fartøjer på den nedre del af Kolding Å.

Det vil sige fra udløbet i fjorden til landgangsbroen ved Påby Enge, et stykke ovenfor motorvejsbroen.

  • På strækningen fra Kolding Fjord til Plovfuren må der sejles hele året og døgnet rundt.
  • På strækningen fra Plovfuren til Påby Enge samt i kanalen op til Harteværket må der sejles hele året i tidsrummet fra solopgang til solnedgang.


Sejlads på Hartekanalen, Påby Sø, Stallerup Sø samt den sydlige del af Søndersø

Det er muligt at leje en kano på Harteværket og foretage sejlads fra Harteværket og til den sydlige del af Stallerup Sø og retur. Harteværket har af Kolding Kommune fået en tilladelse til disse sejladser inden for Harteværkets åbningstid.

Læs om kanoudlejning på Harteværkets hjemmeside

Er der tidligere indgået en aftale med Vejle Amt om sejlads på søerne fortsætter denne. Dokumentation for aftalen skal medbringes.

Motorfartøjer

Motorfartøjer må sejle på Kolding Å fra Kolding Fjord til Vestre Ringgade. Sejlads må foregå året rundt og farten må højst være 3 knob.

Øvrige vandløb

Det er ikke tilladt at sejle på andre vandløb i Kolding Kommune end på Kolding Å.

Landgang

Det er tilladt at gå i land ved de offentligt tilgængelige broer langs åen (se kort). Landgang på private arealer og broer skal aftales med den private lodsejer.

Mellem Plovfuren og motorvejen kan man sejle ind i kanalen, der fører ind til Harteværket. Her kan man gå i land ved det gamle vandkraftværk, der nu er omdannet til et oplevelsescenter, hvor der fokuseres på leg og læring vedrørende energi, vand og bevægelse.

Ved Påby Enge er der en landgangsbro. Den ligger ca. 900 meter ovenfor motorvejen. På nordsiden af ådalen ved landgangsbroen er der en udsigtsplatform og længere oppe af skråningen, i skovkanten, er der en shelter, der kan benyttes til ophold og overnatning.