Processen for inddragelse af lodsejere ved udarbejdelsen af de enkelte vandløbsregulativer er detaljeret beskrevet i nedenstående figur.

Procesplan for inddragelse af lodsejere

 

Informationsmøderne samles så de dækker hele vandløbssystemer (se fordeling på nedenstående kort) og de vil blive afholdt efterhånden, som der bliver udarbejdet udkast til nye vandløbsregulativer for de enkelte vandløbssystemer. Der bliver som beskrevet i proces-figuren sendt breve i E-Boks til lodsejerne, der beskriver, hvor og hvornår der afholdes et informationsmøde, der dækker deres vandløb.

 

Kort over vandløbenes oplande

 

Der skal udarbejdes ca. 74 nye vandløbsregulativer og det forventes, at der skal afholdes omkring 12 informationsmøder for lodsejere, for at kunne dække alle vandløb.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey