Vandløb i Kolding

Det er nu muligt at anmode kommunerne om, at der oprettes nye vandråd, der skal rådgive kommunerne i arbejdet med at komme med forslag til vandløbsprojekter, der skal forbedre de fysiske forhold. Dette i forhold til de kommende vandområdeplaner, der dækker perioden 2021-2027. Desuden skal kommunerne bidrage til den miljørapport, som miljøministeren skal udarbejde i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Der kan oprettes et vandråd for hvert af de i alt 23 hovedvandoplande, der findes i Danmark.

Kolding Kommune ligger i to hovedvandoplande: Hovedvandopland 1.10 Vadehavet og Hovedvandopland 1.11 Lillebælt - Jylland.

Vandrådenes arbejde forventes påbegyndt primo december 2019 med udsendelse af en ny vandrådspakke med rammer og vejledning, der ligeledes omfatter et IT-værktøj til at indberette forslag til indsatser for de konkrete vandløb. Arbejdet forventes afsluttet ved at kommunen indberetter forslagene til Miljø- og Fødevareministeriet senest d. 22. september 2020.

Fristen for anmodning om oprettelse af vandråd er den 31. oktober 2019. Anmodning om oprettelse af vandråd skal ske til enten Esbjerg Kommune på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller til Kolding Kommune på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Såfremt der kommer anmodninger om oprettelse af vandråd inden fristens udløb, vil der den 1. november 2019 blive åbnet for indstilling af medlemmer og suppleanter.
Esbjerg Kommune sørger for sekretariatsbetjeningen af vandrådet for Vadehavet. Det er endnu ikke afgjort hvilken kommune, der sørger for sekretariatsbetjeningen af vandrådet for Lillebælt - Jylland.

Hvem kan være medlem af vandrådet

Interesserede organisationer eller foreninger, som ønsker at være repræsenteret i rådet, kan indstille medlemmer til vandrådet jf. § 25 i lov om vandplanlægning.
Følgende organisationer og foreninger kan være medlem af vandrådet:

  1. Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer,
  2. landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og
  3. lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

Ingen organisation eller forening kan være repræsenteret i vandrådet med mere end 1 medlem.

Esbjerg Kommune er sekretariat for vandrådet for Vadehavet. Læs mere på Esbjerg Kommunes hjemmeside

Vejle Kommune er sekretariat for vandrådet for Lillebælt - Jylland.

Læs mere på Vejle Kommunes hjemmeside.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey