Vandløb i Kolding

Vandråd oprettet til at rådgive kommunerne.

I henhold til Lov om vandplanlægning er der den 20. april 2017 oprettet vandråd, som skal rådgive kommunerne i en kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.
Du kan her læse mere om arbejdet, og se hvem der er vandrådsmedlemmer i de 2 hovedvandoplande, som Kolding Kommune indgår i:

Lillebælt/Jylland (sekretariat i Haderslev kommune)

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey