Kommunen arbejder for at beskytte grundvandet mod forurening

Grundvand er vores vigtigste ressource

I Kolding Kommune indvindes grundvand til forskellige formål: Til drikkevand, til vanding af marker og til proces- og produktionsvand i industrien.

I Danmark har vi noget af verdens bedste grundvand
Kommunen arbejder for at beskytte grundvandet mod forurening.
Målet er, at vores drikkevand også i fremtiden er baseret på rent grundvand.

Kommunen har i samarbejde med de private vandværker udarbejdet indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i vandværkernes lokalområder. 

I menuen Sådan beskytter vi grundvandet kan du også læse om, hvordan du selv kan være med til at beskytte grundvandet.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey