Vi kan alle være med at gøre en indsats for at beskytte grundvandet.

Vi kan alle gøre en indsats

Drikkevand er grundvand, som vi pumper op fra undergrunden. Alt hvad vi foretager os oven på jorden kan have betydning for kvaliteten af det grundvand, vi pumper op til drikkevand.

 

Mange af de problemer, vi har i dag med fund af sprøjtemiddelrester i boringer, skyldes uhensigtsmæssig brug af sprøjtemidler tilbage i tiden. Og det er, hvad vi skal undgå fremover.

 

Vi kan alle være med at gøre en indsats for at beskytte grundvandet:

  • Brug ikke sprøjtemidler i din have og på belægninger
  • Opbevar dine kemikalier sikkert og korrekt - Se hvordan
  • Få din gamle brønd eller boring, som ikke længere er i brug, sløjfet – Se hvordan
  • Spar på vandet
  • Tjek jævnligt din olietank for utætheder eller i forbindelse med påfyldning
  • Tjek jævnligt dit jordvarmeanlæg for utætheder – Følg leverandørens kontrol anvisninger
  • Vær forsigtig og undgå uheld med kemikalier og forurenende stoffer
  • Ring 1-1-2, hvis der alligevel skulle et uheld


Kolding Kommune har i samarbejde med vandværkerne udarbejdet indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. I disse planer er der en nærmere beskrivelse af, hvilke indsatser kommunen og vandværkerne vil gennemføre - Se indsatsplanerne.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey