Vi skal beskytte vores grundvand.

Alt drikkevand i Danmark hentes op som grundvand fra sandlag i undergrunden

At åbne for vandhanen og få adgang til godt og rent drikkevand er en helt naturlig ting. Sådan skal det også være i fremover.

Men vi skal hele tiden passe på og gøre en indsats for, at det kan blive ved med at være sådan, - for rent drikkevand er ikke en selvfølge.

Vi bor nemlig oven på vores drikkevand. Alt hvad vi foretager os oven på jorden, kan have betydning for kvaliteten af det grundvand, som vi pumper op til drikkevand.

Forurenende stoffer kan sive ned igennem jordlagene og ende i grundvandsmagasinerne. Hvis grundvandet først er forurenet, kan de boringer, som vandværkerne indvinder grundvand fra, også blive forurenet.

Der er allerede i dag eksempler på, at vandværksboringer er blevet lukket på grund af fund af rester af sprøjtemidler i grundvandet.

Men vi kan ikke i længden håndtere problemet ved bare at flytte boringer. Vi må tage ansvar nu og gøre det, der er nødvendigt for at beskytte grundvandet.

Sådan beskytter vi grundvandet

På siden Sådan beskytter vi grundvandet, kan du læse om, hvad du selv kan gøre.

I Kolding Kommunes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse kan du læse mere om de tiltag, som kommunen gør.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey