Jordvarme i boligen

Ansøgning om jordvarme
Ansøgningsskemaer vedrørende jordvarme findes på Byg & Miljø hjemmesiden.

Byg & Miljø er en national hjemmeside, hvor borgere og virksomheder gennemføre ansøgningsforløb omkring de fleste byggeri- og miljø sager.

Du finder linket til Byg & Miljø portalen under "Selvbetjening".

For at komme i gang med et ansøgningsforløb skal du:

  • Indtaste din adresse
  • Starte dit projekt
  • Under Udvalgte aktiviteter vælger du Vand, varme, energi, miljø og natur
  • Tilføj aktiviteten Jordvarme anlæg

Følg herefter vejledningen på skærmen.

Krav til jordvarmeanlæg

Der skal ved ansøgning om tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg blandt andet dokumenteres at:

  • Der minimum er en afstand på 50 meter fra jordvarmeanlæggets placering til en privat vandværksboring eller vandindvindingsanlæg (fx vandværker).

Kolding Kommune har truffet beslutning om at meddele dispensation fra tilslutningspligten til naturgas i de tilfælde, hvor borgere ønsker etablering af et jordvarmeanlæg.

For borgere, der er pålagt tilslutningspligt til fjernvarme vil Kolding Kommune i det konkrete tilfælde vurdere, om der kan meddeles dispentation fra tilslutningspligten i forbindelse med etablering af et jordvarmeanlæg.  


Færdigmelding

Når anlægget er færdigt skal det anmeldes til kommunen via Byg & Miljø løsningen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey