Der er regler for, hvor meget din varmepumpe må støje ved skel.

En varmepumpe kan være en god løsning, hvis du vil spare på energien.

Hvis du har besluttet dig for at installere en luft-vand-varmepumpe, bør du finde en hensigtsmæssig placering af den udvendige del af varmepumpen for at undgå unødige støjgener for dig selv og dine omgivelser.

Inden du beslutter at installere en varmepumpe, bør du derfor nøje overveje dens placering, ligesom du bør foretage en støjberegning.

Energistyrelsen har lanceret en hjemmeside, som guider forbrugeren gennem de overvejelser, der kan være relevante i forbindelse med anskaffelse af en varmepumpe. Hjemmesiden giver udførlig information om jordvarmepumper og luft-vand-varmepumper. Begge typer varmepumper leverer både rumopvarmning og varmt vand. Du kan også finde information om, hvordan en varmepumpe fungerer, hvordan økonomien er sammenlignet med andre opvarmningsformer og hvilke praktiske forhold, der skal tages hensyn til, inden du vælger dit nye opvarmningssystem.

Du kan hente yderligere information om varmepumper på Energistyrelsens hjemmeside.


Gener fra varmepumper

Der er regler for, hvor meget din varmepumpe må støje ved skel. Det er kommunen, der er myndighed på støj fra varmepumper. Det vil sige, at kommunen kan gribe ind overfor ejeren af en støjende varmepumpe, hvis det konstateres, at de vejledende støjgrænser er overskredet.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey