Læs her, hvad du kan klage over, og hvad du ikke kan klage over.

Brændeovn og afbrænding

 

pdfForskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter1.29 MB

Her kan du se, hvilke miljøforhold der gælder, når du bygger og renoverer. Inden arbejdet startes skal du anmelde det med blanketten vedr. støj og støv i Selvbetjeningsboksen til højre.

 

pdfVild med gamle biler?1.29 MB
Hvad må jeg  - hvad må jeg ikke?

pdfNabostøj i hus og have6.83 MB

Støj fra private husstande

 

 

 

 

 

 

 

Som borger kan du komme ud for gener fra naboer, virksomheder, dyr, skadedyr med mere. Nedenfor er beskrevet, hvad du kan klage over, og hvad du ikke kan klage over til Kolding Kommunes Industriafdeling.

Du kan klage over følgende:


Du kan ikke klage over:

  • Gener fra alle andre dyr end rotter samt hønse- og fuglehold
  • Flytbare havepejse, grill og lignende
  • Støj fra private husstande, f.eks. fra musikanlæg og udendørsaktiviteter m.m. Det er politiet, der skal håndhæve disse aktiviteter
  • Vilde katte - kontakt i stedet Kattens Værn


Hvordan klager jeg?

Du kan kontakte os på mail eller telefon og forklare om sagen. Så vil vi vurdere, om vi for eksempel skal foretage en besigtigelse, en orienterende støjmåling eller om vi vil sende en skorstensfejer ud.

Hvis vi vurderer, at sagen ikke har væsentlig betydning for miljøet kan vi undlade at behandle sagen.

I de fleste tilfælde giver vi en skriftligt tilbagemelding til den, der klages over, og en kopi af tilbagemeldingen til klageren.

Sagsbehandlingstiden for miljøklager kan variere fra nogle uger til over et år.

 

Hvad må jeg med gamle biler? se dine muligheder i folderen i faktaboksen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey