customfield-39-missing-image

Grøn Balance er det geografiske miljøregnskab for Kolding Kommune. Det giver blandt andet et overblik over CO2 udledning fordelt på forskellige kilder.

 

customfield-39-missing-image

Kolding Kommune har et mål om udrydde den invasive plante kæmpe-bjørneklo inden 2020. Her kan du læse insatserne for at må dette mål.

 

customfield-39-missing-image

Kolding Byråd vedtog i juni 2014 Klimatilpasningsplan for Kolding Kommune 2013 – 2025, som tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025.

 

customfield-39-missing-image

Det er Kolding Kommunes overordnede mål at bevare og forbedre naturindholdet, så det ikke bliver forringet for vore efterkommere. Naturkvalitetsplanen gennemgår overordnet naturværdierne i Kolding Kommune, opstiller målene for naturforvaltningen og beskriver prioriteringen af indsatsen for at opfylde målene.

 

customfield-39-missing-image

Kolding Kommune har udarbejdet en strategisk energiplanlægning, som har til formål at fremme en omstilling til et mere fleksibelt energisystem med mindre energiforbrug og mere vedvarende energi.

 

customfield-39-missing-image

Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey
Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs vores cookie-information Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter
Cookies