Grøn Balance er det geografiske miljøregnskab for Kolding Kommune. Det giver blandt andet et overblik over CO2 udledning fordelt på forskellige kilder.

 

Kolding Kommune har et mål om udrydde den invasive plante kæmpe-bjørneklo inden 2020. En effektiv bekæmpelse af arten kræver således kendskab til alle bestande. Vi beder om din hjælp til kortlægningen af kæmpe-bjørneklo i Kolding kommune,

 

Kolding Byråd vedtog i juni 2014 Klimatilpasningsplan for Kolding Kommune 2013 – 2025, som tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025.

 

Det er Kolding Kommunes overordnede mål at bevare og forbedre naturindholdet, så det ikke bliver forringet for vore efterkommere. Naturkvalitetsplanen gennemgår overordnet naturværdierne i Kolding Kommune, opstiller målene for naturforvaltningen og beskriver prioriteringen af indsatsen for at opfylde målene.

 

Kolding Kommune har udarbejdet en strategisk energiplanlægning, som har til formål at fremme en omstilling til et mere fleksibelt energisystem med mindre energiforbrug og mere vedvarende energi.

 

Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey
Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs vores cookie-information Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter
Cookies