Byfornyelse med solcelleprojekt, Solgården, Sønder Havnegade 2 - 12, 6000 Kolding.
Designbørnehuset Sanseslottet, Hoppesvej 25, Vonsild, 6000 Kolding.

Med denne oversigt er der nu skabt en samlet oversigt over de væsentligste planer og projekter i Kolding Kommune, som har afsæt i den grønne tankegang.

pdfGrønne tanker og politikker siden 1989

Siden 1989 har Kolding Kommune haft fokus på at udvikle grønne og bæredygtige planer og projekter. Startskuddet var Kommunens debatoplæg 'Grønne Tanker i Kolding', som inspirerede til grøn tankegang og handling i nye projekter.

De grønne tanker førte i 1990'erne til realisering i stor skala, navnlig i byfornyelsesprojekterne Fredensgade-Hollændervej og Solgården i Kongebrogade. Begge projekter fik stor national og international bevågenhed som forsøgsanlæg. Siden er mange bæredygtige projekter kommet til.

Grøn tankegang præger også kommunens egne byggerier. Kolding Kommune var en af de første kommuner til at igangsætte en strategisk indsats for at reducere forbruget af el, vand og varme i egne bygninger, og vi følger systematisk en energihandleplan, som giver markante resultater.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey