Vi får flere og flere skybrud

Sådan forbereder du dig i sidste øjeblik

Sådan gør du, når skaden er sket

Se klippet "Når skaden er sket" på youtube.com.


Læs mere om BlueKolding og Kolding Kommunes indsats for at klimasikre kommunen på hjemmesiden klimavand.dk

Regnvejr har altid været en del af vores skiftende vejr her i Danmark, men i takt med at klimaforandringerne tager til, jo værre bliver bl.a. vores regnvejr.

Skybrud er vi ikke længere et sjældent bekendtskab, men noget vi hvert år må tage mere og mere hensyn til. Boligejere står derfor overfor en ny udfordring, når regnvandet kommer i så voldsomme mængder.

Mange har allerede taget deres forholdsregler og forberedt sig på de store vandmængder. Det har de bl.a. gjort ved at installere regnbede i haven, anlægge et grønt tag, lave en faskine og udskifte beton belægninger til græs og grus. Du kan læse flere gode forslag til forebyggelse af skader på din bolig på www.klimatilpasning.dk/forebyggelse

Men hvis du endnu ikke har nået at få styr på vandet og et skybrud er på vej, så kan du læse disse gode råd fra Miljø- og Fødevareministeriet til, hvordan du kan forberede dig i sidste øjeblik:


Styr på vandet under skybruddet

 • Luk vinduer og døre
 • Fjern værdigenstande fra kælderen eller sæt dem højere op, så de ikke står direkte på gulvet
 • Tjek at udendørs riste, afløb og tagrender ikke er stoppede til af blade og snavs
 • Sluk for elektriske apparater, der kan komme i kontakt med vandet
 • Brug sandsække og krydsfinerplader til at blokere lavt placerede døre og vinduer
 • Hav spande, skovle, koste og klude klar til opsamling af indtrængende vand
 • Fjern løse genstande udendørs, f.eks. havemøbler, plantekasser og stilladsværk


Styr på vandet efter skybruddet

 • Prioritér redningsindsatsen: Red det vigtigste først (f.eks. ting med affektionsværdi)
 • Undgå såvidt muligt at røre ved kloakvand, da det kan indeholde sundhedsskadelige bakterier
 • Hvis du har en pumpe, så sæt den til med det samme
 • Meld skaden til dit forsikringsselskab
 • Tjek situationen hos dine naboer. Hvis de ikke er hjemme, så giv dem gerne besked
 • Når vandet er væk, skal rummene udluftes og udtørres, evt. med en affugter. NB! Skru ikke op for varmen da det fremmer skimmelvækst i våde bygningselementer

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey