Det er primært koncentrationen af bakterier, der afgør, om vandet er egnet til badning.

Det er Kolding Kommune, der står for kontrol af badevandet. I perioden maj–september tages der op til 10 prøver på hver strand for at følge vandkvaliteten.

 

Det tjekkes vandet for

Det er primært koncentrationen af bakterier, der afgør, om vandet er egnet til badning. Jo flere bakterier i vandet, desto mere spildevandspåvirket er vandet, og det betyder en dårligere badevandskvalitet. Helt fint og uforurenet badevand indeholder meget få colibakterier (under 10).

Kraftig opblomstring af alger vil også medføre at vandet er uegnet til badning. Men modsat bakterier, som ikke kan ses, vil en algeopblomstning medføre at badevandet bliver uklart oftest med en rød eller grønlig farve.

Alle badevandsprøver analyseres for E. Coli (fækale colibakterier) – tarmbakterier fra mennesker og dyr - og for Enterokokker (fækale streptokokker). Sidstnævnte er også tarmbakterier fra mennesker og dyr, men de er mindre følsomme over for saltvand end de coliforme bakterier og E. Coli. 


Højt antal af bakterier - hvornår?

Ved kraftige regnskyld vil der ske overløb fra vores kloaksystem og renseanlæg, da de ikke kan tage de store mængder vand. Overløb af urenset spildevand vil ske til åer og direkte til vores kystvande. Urenset spildevand indeholder f.eks. mellem 10 mill. og 100 mill. E. coli pr. 100 ml. vand, og i tilfælde af overløb kan der tilføres store mængder bakterier til badevandet. Når vi registrerer et højt antal bakterier i vores prøver, hænger det som regel også sammen med, at de er udtaget kort efter et meget kraftigt regnskyl. 


Forbud mod at bade

Effekten af et kraftigt regnskyld er af kortvarig karakter og det kan anbefales ikke at bade ved de bynære badestrande 2-3 dage efter et kraftigt regnskyl.

I sjældne tilfælde (hvis der måles meget høje bakteriekoncentrationer) kan det medfører, at der udstedes badeforbud. Et badeforbud vil altid udstedes i samråd med embedslægen, der kan vurdere de sundhedsmæssige aspekter i situationen. Et badeforbud vil offentliggøres her på hjemmesiden og ved skiltning på stranden.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey