Kirkestien ved Bramdrupdam. Foto: Jesper Ratjen

Naturen i Kolding Kommune er rig og varieret.

Her er større skovområder, kyster og strande, højdedrag og markante ådale, og det åbne land er præget af mange mindre naturområder som for eksempel småsøer og moser.

I byerne er der også stor variation - fra traditionelle haver og parker med pænt klippede græsflader, blomsterbede og gode skyggetræer til mere uplejet natur, som giver plads til et varieret dyre- og planteliv.

Kolding Kommune vil forbedre forholdene for det vilde dyre- og planteliv og øge borgernes mulighed for at færdes i naturen. Naturen i Kolding Kommune skal både benyttes, beskyttes og forbedres.Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey