Naturprojekter kan fx være restaurering af vandløb.

Kolding Kommune arbejder målrettet for at sikre kommunens værdifulde natur, og giver gerne en hjælpende hånd de steder, hvor naturen af den ene eller anden årsag er trængt.

Kommunen igangsætter mange forskellige naturprojekter på eget initiativ, men også ofte i samarbejde med andre. Naturprojekter kan være oprensning af søer, restaurering af vandløb eller rydning af opvækst på græsningsarealer. Det kan også være projekter, der har til formål at bekæmpe uønskede planter, fx Rynket Rose.

Naturprojekter er også etablering af stier, der sikrer bedre adgang til naturen.


Tæt dialog giver det bedste resultat

Vores naturprojekter sker altid i tæt dialog og samarbejde med de pågældende lodsejere.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey