Skamlingsbanken skal også fremover være stedet, hvor vi samles for at tale, lytte, fejre og sætte vores præg på fremtiden. Her er mange tusinder mennesker samlet for at nyde ballet, opera og skuespil fra Det Kg. Teater.
Udviklingsplanerne skal være med til at beskytte og fremtidssikre de fantastiske landskaber og udsigter på Skamlingsbanken.

Vision

”Skamlingsbankens identitet styrkes og profileres som folkeligt mindesmærke i en landskabelig kontekst. Skamlingsbanken skal være et samlingssted, hvor mennesker i alle aldre mødes om at opleve brugen af ordet samt glæden ved at samles gennem tiden – historisk – i dag og om 100 år.”

pdfSe præsentation af projektet og ideerne bag63.54 MB.

Skamlingsbankeselskabet, Klokkestabelfonden og Kolding Kommune vil udvikle og fremtidssikre Skamlingsbanken som folkeligt mødested og national attraktion.

Fredningsnævnet har 22. februar 2019 enstemmig besluttet at ophæve den tidligere fredning fra 1936 og gennemføre en ny og udvidet fredning af det historiske område syd for Kolding – læs nyhed om fredningen.

Fredningsforslaget, som var fremsat af Danmarks Naturfredningsforening og Kolding Kommune i fællesskab, vil sikre områdets unikke landskaber, natur og kulturhistoriske værdier.

Udviklingsplan

Med den nye fredning kan Skamlingsbankeselskabet, Klokkestabelfonden og Kolding Kommune komme videre med det ambitiøse projekt, som med støtte fra A.P. Møller Fonden, m.fl. skal fremtidssikre Skamlingsbanken som nationalt samlingssted.

Målet er at udnytte Skamlingsbankens potentiale langt bedre end i dag, så området bliver et kulturhistorisk og landskabeligt samlingssted for alle. Det indebærer, at der skal arbejdes på tre felter:

  • Genskabe landskab og udsigter
  • Styrke naturværdierne
  • Sætte fortællingen af stedets enestående historie ind i en større sammenhæng, der i øjenhøjde med besøgende, perspektiverer fortid, nutid og fremtid gennem moderne formidling og kulturarrangementer.

Projektet består bl.a. af nyt besøgscenter som erstatning for den eksisterende udstillingsbygning, retablering af terrænet, en ny parkeringsplads, en ny folkemødeplads, renovering af det eksisterende stiforløb, etablering af et nyt stiforløb og opsætning af små spots i landskabet.

Bibliotek

Herunder kan du se nogle af de centrale dokumenter i projektet.

Her kan du se området, som indgår i planerne. Stjernen markerer mindestøtten på toppen af Skamlingsbanken - se kort i stor størrelse.

Kort Skamlingsbanken fredning 480

 

Artiklen er publiceret 28. september 2015
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey