Kolding Kommune har løbende fokus på de fælleskloakerede områder.

Gældende forhold for din ejendom

Via portalen plansystem.dk kan du finde oplysninger om forskellige forhold, der er gældende for din ejendom, både hvad angår fx varmeforsyning, spildevand og lokalplaner. Ved at følge dette link kommer du direkte ind på hjemmesiden, hvor du kan starte din søgning.

Ved at klikke på ”Kloakering – Kort” har du mulighed for at finde information om kloakeringsforholdene, der er gældende for din ejendom eller område.

Kortet viser områdernes eksisterende kloakforhold. Det skal dog bemærkes, at enkelte ejendomme kan være undtaget og have andre kloakeringsforhold, ligesom der tages forbehold for fejl og mangler.

Kolding Kommune har løbende fokus på de fælleskloakerede områder, og det kan besluttes, at et område skal separatkloakeres, selvom det eventuelt ikke fremgår af spildevandsplanen. Dette gøres via tillæg, der skal vedtages politisk. Behovet kan eksempelvis opstå ved pludseligt sammenbrud af kloakrør eller ved observation af hyppige oversvømmelser i kældre og på terræn eller ved tilpasning af det samlede kloaksystem til større robusthed mod skybrud.

Er du i tvivl om kloakeringsforholdene for din ejendom, eller støder du på ukorrekte oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte Kolding Kommune.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey