Blå sprinklervæske udledt til Dalby Møllebæk.
Hvid maling spildt og udledt.

Tidligere uheld i Dalby Møllebæk

Der har flere gange været udslip af kemikalier til Dalby Møllebæk. På billederne ses to eksempler på udledning af miljøfremmede stoffer til Dalby Møllebæk.

En virksomhed havde tømt flere hundrede liter sprinklervæske i en regnvandsrist fordi de troede, at det var en kloak. Vandløbet var farvet helt blå over flere hundrede meter!

I et andet eksempel havde en virksomhed spildt ca. 20 liter hvid maling som de spulede væk. Der skal ikke meget maling til at farve store mængder vand. Det kender alle der har prøvet at rense en malerrulle.

Ved disse uheld blev dyre- og plantelivet delvist slået ihjel, men heldigvis kom livet tilbage, fordi der tilføres nyt vand og nye organismer. 


Ring 112 ved udslip

Hvis du ser noget unaturligt i vandløbet, f.eks. en farvet væske eller døde fisk, så ring straks 112 - så miljøberedskabet kan tilkaldes.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey