Vandløb gennem skoven

Kolding Kommune er administrativ myndighed for mange aspekter i forhold til vandløb og søer.

Ydermere udgør overfladevandsområderne en vigtig rekreativ ressource for borgerne. Der kan være knyttet mange og også modsatrettede interesser til især vandløb.

Eksempelvis kan lystfiskerne ønske sig mere snoede åer, hvor vandløbsbunden bliver hævet, mens landmanden kan ønske sig, at vandløbsbunden bliver sænket, så han bedre kan komme af med vandet fra sine dræn.

I de kommende år vil forvaltningen i forhold til miljøtilstanden i vandløb og søer i høj grad blive styret af de statslige vandplaner.

På de underliggende sider kan du læse mere om vandløb og søer.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey