Kolding Kommune etablerer flere nye vådområder

Vådområder i Kolding Kommune
(kort åbner i nyt vindue)

Kolding Kommune etablerer en række nye vådområder som et led i realiseringen af EU´s vandplaner.

Formålet med at etablere vådområder er at reducere landbrugets kvælstof- og fosforudledning til havmiljøet.

Kolding Kommunes vådområder er beskrevet i et storymap, som viser nedenstående vådområder, der er i gang, planlagte og færdige i Kolding Kommune.


Projekter som er i gang i Kolding Kommune:

 • Kurkmose, Kurkdam Å 
 • Fiskebæk Kær 
 • Bønstrup 
 • Tågerup Enge 
 • Bastrup Mose 

Projekter som er planlagte i Kolding Kommune:

 • Hejls Bæk 
 • Istok Mose 
 • Vindemosen 
 • Donsrod å 
 • Hjarup Bæk 

Projekter som er færdige i Kolding Kommune:

 • Birkemosen 
 • Apotekerengen 
 • Hjarup Bæk 
 • Solkær Enge 

Under hvert projekt kan du finde kontaktoplysninger på de medarbejdere, som er projektledere for de enkelte områder.

  

Projekterne støttes af:

Projektstøtter

  

Se også http://ec.europa.eu/agriculture/index_da.htm

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey