Et regulativ består af en tekstdel og en række bilag

For alle offentlige vandløb skal der foreligge et regulativ. Regulativet beskriver bl.a. vandløbenes dimensioner, bygværker og vedligeholdelsesbestemmelser.

I menuen kan du via en alfabetisk liste eller via opland finde regulativerne for de enkelte vandløb.

Et regulativ består af en tekstdel og en række bilag, såsom længde- og tværprofiler. På nuværende tidspunkt er det med få undtagelser alene tekstdelen, der er tilgængelig på hjemmesiden. Skulle du ønske kopi af nogle af bilagene, er du velkommen til at kontakte Natur & Vand.

Her er du også velkommen til at henvende dig, hvis du har spørgsmål til regulativer i øvrigt, eller er usikker på, hvad vandløbet hedder.

Kolding Kommune har igangsat en proces med revision af de eksisterende vandløbsregulativer i perioden 2016 -2019. Under menupunktet ”Revision af vandløbsregulativer 2016-2019” kan du finde relevant information i forhold til processen for revisionen af vandløbsregulativerne i Kolding Kommune.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey